Zespół Kadry Kształcącej

Zespół Kadry Kształcącej został powołany w dniu 31 grudnia 2018 roku rozkazem L11/2018 w następującym składzie:

hm. Beata Cetnarowicz - Przewodnicząca Zespołu
hm. Przemysław Nitschke - Z-ca Przewodniczącej
phm. Bartosz Wilczek - Członek
phm. Weronika Rochowiak - Członek
pwd. Patrycja Jakubek - Członek
pwd. Zuzanna Skrok - Członek
pwd. Justyna Zielińska - Członek