Zbiórki publiczne

Strefa Drużynowego » Zbiórki publiczne

Na samym początku należy wyraźnie zaznaczyć iż zbiórka publiczna to nie akcja zarobkowa o której stanowią osobne przepisy. Zbiórka publiczna polega na zbieraniu środków finansowych lub rzeczowych, bez obowiązku śwadczenia w zamian pracy lub towaru. Np. sprzedaż grochówki, kawy, herbaty, własnych wytworów, zbieranie złomu itp to jest akcja zarobkowa nie podlegająca zgłoszeniu jako zbiórka publiczna.

Zbiórki publiczne w poszczególnych środowiskach należy rejestrować tylko i wyłącznie przez Komendę Hufca - zbiórki zgłaszane samodzielnie na platformie epuzp.pl będą odrzucane ze względu na różnice w pełnomocnictwach. Nie pomogą w tym pełnomocnctwa wydane przez Komende Hufca Poznań rejon, ponieważ urząd sprawdza w KRS jakie osoby są upoważnione, a Hufcie fugurują jako jednostka terenowa - a ośrodki i szczepu już nie. Osobami zdolnymi do podpisywania zbiórek jest phm. Przemysław Gładysiak oraz phm. Przemysław Śnieciński.

Aby zarejestrować zbiórkę publiczną należy:

  • przesłać zgłoszenie na adres rejon@zhp.wlkp.pl na minimum dwa tygodnie przed zbiórką publiczną, zgłoszenie musi zawierać: nazwę zbiórki, termin zbiórki, sposób prowadzenia zbiórki (zbiórka do puszek, skarbon, zbiórka darów itp), miejsce prowadzenia zbiórki, planowana liczba osób biorących udział w zbiórce, cel zbiórki publicznej, koszty zbiórki publicznej z podziałem na: koszty związane z zbiórką (skarbonki, indentyfikatory, wykorzystanie sprzętu), koszty kampani informacyjnej reklamowej, koszty administracyjne, wynagrodzenia, pozostałe koszty, należy też zawrzeć informacje dodatkowe o kosztach jeśli będzie potrzebne
  • Komenda Hufca dokonuje zgłoszenia, w przypadku wezwania do uzupełnienia danych Komenda Hufca będzie się zgłaszać do zainteresowanej osoby.
  • Po zatwierdzeniu zbiórki Komenda Hufca prześle potwierdzenie drogą elektroniczną, można też śledzić czy została zgłoszona zbiórka na stronie www.zbiorki.gov.pl
  • W terminie do 21 dni od zakończenia terminu zbiórki należy pieniądze ze zbiórki wpłacić na konto Hufca, oraz przesłać sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki, sprawozdanie musi zawierać: sumę zebranych środków, w przypadku darów podać ilość albo wartość, z podziałem na poszczególne składniki, dokładne koszty zbiórki z podziałem jak wyżej.
  • Komenda Hufca drogą elektroniczną prześle sprawozdanie do urzędu,
  • W terminie do 2 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego (jeśli akcja odbyła się w roku 2015, to do końca lutego 2016 roku), należy przesłać szczegułówe rozdysponowanie zebranych środków, czyli kto i ile otrzymał i na co, lub co dokładnie zostało zakupione z zebranych środków finasowych, jeśli zbierane były dary rzeczowe, to należy wykazać jak zostały rozdzielone. W tym miejscu można podać dodatkowe koszty rozdysponowania ofiar, które nie były uwzględnione w kosztach zbiórki. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.

 

Proszę pamiętać o terminach, w przypadku osób nie wywiązujących się terminowo, Komenda Hufca nie wyrazi zgody na rejestrację zbiórki. W razie pytań proszę dzwonić: 506-118-079.

 

Komentarze

Komentarz