Zadania wychowawcy zimowiska

Strefa Komendanta » Organizacja zimowiska » Zadania wychowawcy zimowiska

Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:

 • zapoznanie się z kartami kwalifikacjami uczestników wypoczynku, wzór karty kwatifikacyjnej dostępny tutaj.
 • prowadzenie dziennika zajęć, wzór dziennika dla drużyny harcerskiej dostępny tutaj, do wypoczynku w przypadku cywili dostępny tutaj.
 • opracowanie planów pracy wychowawczej grupy,
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynosci opiekuńczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,
 • prowadzenie innych zajeć zleconych przez Komendanta Zimowiska,

Liczebność grup:

Pod opieką jednego wychowawcy może się znajdować:

 • dzieci do 10 roku życia, nie więcej niż 15 uczestników na jednego wychowawcę,
 • dzieci powyżej 10 roku życia, nie więcej niż 20 uczestników na jednego wychowawcę,
 • grupy koedukacyjne, nie więcej niż 15 uczestników na jednego wychowawcę,
 • w przyapdku niepełnosprawnych uczestników, liczba ta ulega zmniejszeniu w zależności od stopnia niepełnosprawności,

Odpowiedzialność cywilna wychowawców z tytułu nadzoru nad małoletnim.

Uzupełnienie tego w najbliższym czasie.