Zadania Komendanta zimowiska

Strefa Komendanta » Organizacja zimowiska » Zadania Komendanta zimowiska

Zadania Komendanta Zimowiska:

  • kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opracowanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontroa ich realizacji,
  • ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,
  • zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przyjęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania ich rodzicom,
  • zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno - sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,
  • informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców,
  • zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku,
  • prowadzenie prawidłowej dokumentacji wypoczynku,

WAŻNE: Nie można łączy funkcji Komendanta i Wychowawcy !!!