Wymagania dotyczące wyboru miejsca

Strefa Komendanta » Organizacja zimowiska » Wymagania dotyczące wyboru miejsca

 

Wymagania higieniczno - sanitarne wymagają osobnego omówienia, podzielę to na kilka podgrup:


Teren:

 • powinien być ogrodzony, sprawne techniczne,
 • drogi równe, utwardzone, zimą odśnieżone i posypane piaskiem,
 • otwory kanalizacyjne, studzienki zabezpieczone,
 • wydzielone miejsce na odpady stałe,

Budynek:

 • zaopatrzony w ciepłą i zimnną wodę, właściciel musi posiadać aktualne badanie wody,
 • odprowadzenie ścieków do sieci lub własnego zbiornika,
 • schody równe, nieśliskie, wyposażone w balustrady,
 • wysokość sypialni do 4 osób min 2,5m, powyżej min 3m,
 • budynek w dobrym stanie technicznym,

Mikroklimat:

 • zapewniona wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna,
 • okna muszą być otwieralne,
 • zapewnić minimalną temperaturę: świetlice 18 st, sypilanie 20 st, łazienki natryski 24 st,
 • pomieszczenia powinny mieć oświetlenie dzienne i sztuczne,

Sypialnie i inne pomieszczenia:

 • powierzchnia nie mniej niż 2,5 m2 na osoby, przy łóżkach piętrowych 1,5 m2
 • wyposażenie: pościel, koc, szafka lub indywidualna półka, stół i krzesło, wieszak, lustro, kosz na śmieci,
 • świetlica - powinna mieć odpowiednią powierzchnię, wyposażona w sprzęt świetlicowy,
 • jadalnia - wskazane jest, aby można było pomieścić wszystkich uczestników,
 • meble powinny być czyste, niezniszczone, sprawne techniczne,

Warunki prowadzenia żywienia, należy szczególnie zwrócić uwage na:

 • zaopatrzenie w wodę pitną, poparte aktualnymi badaniami,
 • warunki i sposób przechowywania żywności: osobny magazyn na żywność, warzywa i owoce,
 • warunki i sposób dezynfekcji jaj,
 • wydzielone stanowiska przyrządzania posiłków,
 • stanowisko wydawania posiłków,
 • warunki i sposób mycia naczyń kochennych,
 • warunki i sposób mycia naczyń stołowych,
 • warunki i sposób mycia i dezynfekcji naczyń stołowych,
 • wydzielone urządzenia sanitarne dla personelu kuchennego,
 • sposób postępowania z odpadami stałymi i płynnymi,
 • sposób postepowania z pojemnikami do transportu posiłku w przypadku cateringu,

Bezpieczeństwo zdrowotne zbiorowego żywienia będzie zachowane, jeżeli organizator będzie pamiętał:

 • w pomieszczeniach, w których przygotowuje, obrabia lub przetwarza środki spożycze, powierzchnie podłóg, ścian, sufitów, muszą być utrzymane w dobrym stanie i  muszą być łatwe do czyszczenia,
 • powierzchnie robocze w obszarach w których pracuje się z żywnością, muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, wymaga to stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję oraz nietoksycznych materiałów,
 • w żywieniu zbiorowym dzieci konieczne jest zapewnienie możliwości hignienicznego mycia naczyń przy użyciu zmywarki z funkcją wyparzania,
 • odpady żwynościowe muszą być składowane w zamykanych pojemnikach, i muszą być jak najszybciej usuwane,
 • osoby pracujące w styczności z żywnością muszą utrzymywać wysoki stopień czystości osobistej i nosić czystą odież ochronną,
 • żadna osoba cierpiąca na chorobę lub będąca jej nosicielem, która może być przenoszona poprzez żywność, bądź stwierdza się u niej zainfekowane rany, owrzodzenia, biegunkę nie może pracować z żywnością,
 • osoby pracujące z żywnością muszą posiadać aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne do kontaktu z żywnością, oraz posiadać aktualne badania lekarskie,

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne:

 • do tych pomieszczeń zalicza się: łazienki, natryski, ustępy, szatnie itp.
 • wysokość pomieszczeń min 2,5 m, dopuszczalne jest zmniejszenie do 2,2 m, pod warunkiem zainstalowania wentylacji mechanicznej,
 • ściany powinny mieć do wysokości 2m powierzchnie zmywalne,
 • posadzka powinna być zmywalna, nienaśląkliwa i nieśliska,
 • powinny być zapewnione następujące ilości oczek: 1 toaleta na 10 dziewczyn, 1 toaleta i 1 pisuar na 20 chłopaków, 1 prysznic na 15 osób, 1 umywalka na 5 osób,
 • pomieszczenia powinny być wyposażone w środki higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, papier jednorazowy),
 • ponadto powinny być wiedzielone takie pomieszczenia jak: pomieszczenie porządkowe do magazynowania sprzętu i środków czystosci, pomieszczenie do prania i suszenia odzieży uczestników wypoczynku, pomieszczenie na brudną i czystą pościel,

Warunki do uprawiania sportu i rekreacji:

 • urządzenia i sprzęt sportowy powinny być w dobrym stanie technicznym,
 • nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych powinny być równe i utrzymane w dobrym stanie,
 • bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia terenowe powinny być stabile i  na stałe umocowane do podłoża,
 • w salach i boiskach powinny być zainstalowane tablice określąjące zasady bezpiecznego użytkowania,