Władze

Najwyższą włądzą Hufca jest Zjazd Hufca, organizowany raz na 4 lata, biorą w nim udział osoby pełniące funkcje instruktorskie. W okresie pomiędzy zjazdami władzę pełni wybrana przez Zjazd Komenda Hufca w składzie: