Składki członkowskie

Informacja na temat składek członkowskich:
Podstawową składkę członkowsą należy opłacać w swojej podstawowej jednostce organizacyjnej (Gromada, Drużyna, Krąg) w następujących terminach: do 15 marca, do 15 czerwca, do 15 września oraz do 15 grudnia każdego roku.

Szef jednostki jest zobowązany przekazać składkę do Hufca w terminie do 20 marca, do 20 czerwca, do 20 września oraz do 20 grudnia każdego roku. Prosimy o przekazywanie składek bezpośrednio na konto Hufca z informacją za jaką jednostę oraz za jaki okres jest regulowana składka. Prosimy o nieregulowanie składek członkowskich na konto Ośrodków, które takowe konto posiadają (Buk, Mosina).

Konto do wpłaty składek członkowskich ZHP:
BZ WBK III O/Poznań: 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880

Składki za instruktorów i osoby pełniące funkcje statutowe:
Prosimy aby instruktorzy i osoby pełniące funkcje statutowe (np. drużynowi, członkowie Komend) wpłacali składkę członkowską za cały rok z góry - ułatwi to rozliczanie.

Wysokość naliczonych składek członkowskich:
Dla drużynowych i komendantów ośrodków przygotowaliśmy dostęp on-line do tabeli składek członkowkich, gdzie można sprawdzić wysokość naliczonych składek oraz aktualne saldo do zapłaty, tabela jest zabezpieczona hasłem, będzie ono wysyłane dla drużynowych i komendantów ośrodków i szczepów. Hasło bedzie zmieniane raz na dwa miesące i będzie wysyłane do aktualnie pełniących funkcje.

Wygaśnięcie członkostwa z powodu nieopłacenia składki członkowskiej:
Zgodnie z Statutem ZHP ustanie członkostwa w ZHP następuje dzień po terminie właśiwym na opłacenie składki członkowskiej. Komendant Hufca ma obowiązek publikacji wykazu takich osób w ciągu 14 dni od daty ustania członkowstwa (w rozkazie), wraz z informacją o możliwości przywrócenia członkostwa. Osoba taka, jeśli w okresie 3 miesięcy wpłaci zaległe i bieżące składki, przywraca się członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni, oraz ciągłości stażu. Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek skreślenia z listy członków ZHP.

 

Komentarze

Komentarz