Regulamin XXXI Zlotu Hufca Poznań Rejon i XV Złazu Gromad Zuchowych

Aktualności » Zlot i Złaz Hufca Poznań Rejon » Regulamin XXXI Zlotu Hufca Poznań Rejon i XV Złazu Gromad Zuchowych

 

Hufiec jako wspólnota” 

Zasutowo 16 – 18 czerwiec 2017 roku.

W imieniu Komendy Hufca oraz Zespołu Programowego Hufca serdecznie zapraszamy
na coroczne spotkanie naszego Hufca.

1. Organizator:

 • Komenda Hufca ZHP Poznań Rejon wraz z Zespołem Programowym Hufca.

2. Termin Zlotu i Złazu:

 • 16-18.06.2017 r.

3. Miejsce Zlotu:

 • Zlot odbędzie się w Zasutowie Szkoła Podstawowa (Gmina Nekla).

 • Rejestracja i rozbicie obozowiska patroli zlotowych w piątek 16.06.2017 r w godzinach 15:00 – 18:00.

 • Zakończenie zlotu zaplanowane na godzinę 13.00 w niedzielę 18.06.2017 r.

4. Cele

 • Integracja środowisk harcerskich Hufca.

 • Promocja działań harcerskich na terenie Powiatu Poznańskiego, podsumowanie roku harcerskiego 2016/2017.

5. Uczestnicy i zasady uczestnictwa:

 • W Zlocie i Złazie mogą wziąć udział drużyny, gromady działające w ramach Hufca Poznań Rejon oraz zaprzyjaźnione jednostki spoza Hufca (dla tych jednostek będzie osobna klasyfikacja).

 • Warunkiem uczestnictwa jest uregulowane przez jednostkę składek za I kwartał 2017 roku.

 • Ubezpieczenie NNW dla patroli z Hufca Poznań Rejon. Każdy uczestnik Zlotu i Złazu musi być wpisany w ewidencji eZHP (warunek ubezpieczenia).

 • Patrol zlotowy powinien liczyć 5-12 osób w przypadku gromad, drużyn harcerskich i starszoharcerskich, 4-10 osób w przypadku drużyn wędrowniczych.

 • Z każdym patrolem zlotowym wędruje jeden pełnoletni opiekun, który nie wchodzi w skład patrolu.

 • Drużyna, Gromada może wystawić więcej niż jeden patrol zlotowy.

 • Zadania zlotowe i trasy będą podzielone na trzy poziomy: ZUCHOWY (Z) HARCERSKI (H) oraz STARSZOHARCERSKO-WĘDROWNICZY (HSW).

6. Zgłoszenia na Zlot

 • Zgłoszenia zostaną uruchomione 5.04.2017m r. na stronie Hufca Poznań Rejon, za pomocą formularza elektronicznego.

 • Koszt uczestnictwa w zlocie, złazie wynosi:

  • zgłoszenia do 14.05.2017 - 25 zł,

 

  • zgłoszenia do 4.06.2017 - 30 zł

Uwaga: Koszt uczestnictwa nie dotyczy opiekuna patrolu.

 • Patrol w dniu przybycia na Zlot przekazuje organizatorom Zlotu listę uczestników.

7. Płatność:

 • Płatność następuje z góry za cały patrol.

 • Wpłaty należy dokonywać na konto: Hufiec Poznań Rejon:
  BZ WBK III O/Poznań 53 1090 1359 0000 0001 1734 7880 z opisem: Składka zadaniowa – Nazwa patrolu – Zlot/Złaz Hufca.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie nie istnieje możliwość zwrotu wpłaty – dopuszczamy możliwość zamiany zgłoszonej osoby w patrolu w ramach wpłaconej kwoty.

8. Program Zlotu, Złazu:

 • Propozycje programowe projektu związane są z realizacją zadań związanych z hasłem przewodnim „Hufiec jako wspólnota”.

 • Uczestnicy poszerzać będą posiadaną już wiedzę i nabywać nowe umiejętności (nie tylko) harcerskie.

 • W dniu przyjazdu na Zlot / Złaz każdy patrol otrzyma zasady punktacji i rywalizacji na imprezie.

9. Zadania przedzlotowe:

 • Zdjęcie patrolu – zadaniem patrolu który bierze udział w Zlocie/Złazie jest przygotowanie swojego zdjęcia. Zdjęcie powinno przedstawiać jak najpełniej całą ekipę a także poszczególnych jej członków (np. osoby które malują, mogą wystąpić na zdjęciu z paletą farb i pędzlem). Na zdjęciu musi się znaleźć litera, którą wylosuję dla Was Zespół Programowy, po otrzymaniu waszego zgłoszenia. Wszystkie zdjęcia stworzą razem coś ciekawego, ale to na razie niespodzianka. Zdjęcie należy przesłać do 10 czerwca 2017 roku.

 • Zadanie niespodzianka – po zgłoszeniu patrolu, Zespół Programowy prześle treść zadanie przedzlotowego
  do wykonania.

10. Zakwaterowanie, ekwipunek:

 • Patrol z Gromady Zuchowej ma zapewniony nocleg na sali gimnastycznej, należy zapewnić sobie materace oraz śpiwory.

 • Pozostałe Patrole zapewniają we własnym zakresie sprzęt biwakowy do noclegu, (namioty, materace, śpiwory), prosimy
  o zabranie materiałów do zdobnictwa miejsca biwakowego.

 • Każdy harcerz, zuch w miarę możliwości przyjeżdża na Zlot
  w pełnym umundurowaniu.

 • Obuwie sportowe - w przypadku złej pogody, niektóre zajęcia zostaną przeniesione na halę sportową

 • Jednostki, posiadające sztandary/proporce proszone są
  o ich przywiezienie na Zlot / Złaz.

 • Wyposażenie patrolu: apteczka, kompas, saperka,

 • Wyposażenie uczestnika: latarka, coś do pisania (pióro, długopis, papier).

11. Kadra Zlotu:

Komendant Zlotu: phm. Joanna Ostrowska

Zastępca Komendanta Zlotu: phm. Weronika Kmieciak

Oboźny Zlotu: dh Mateusz Maćkowiak

Kwatermistrz Zlotu: phm. Przemysław Gładysiak

Członek Komendy ds. promocji: pwd. Aneta Wawrzyniak.

Drużynowy drużyny sztabowej: pwd. Jacek Kwiatkowski

12. Co zapewniamy:

 • Wyprawkę zlotowicza i złazowicza.

 • Obiad w sobotę i w niedzielę, herbatę/wrzątek (do kolacji i śniadań), sok do obiadu.

 • Udział we wszystkich imprezach Zlotowych.

 • Dobrą zabawę, możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności harcerskich, integrację środowisk harcerskich, nagrody dla zwycięzców.

13. Obowiązki Uczestników:

 • Przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

 • Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących
  w trakcie trwania Zlotu.

 • Z każdym patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun.

 • Regulaminowe umundurowanie.

14. Postanowienia końcowe:

 • Uczestnicy Zlotu śniadania i kolacje organizują
  we własnym zakresie.

 • Uczestnicy Zlotu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie, wobec innych uczestników, osób trzecich.

 • W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników
  lub patrolu ze Zlotu.

15. Dodatkowe informacje:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają rozstrzygnięciom Organizatora.