Polisa ubezpieczeniowa Hufca Poznań Rejon

Strefa Drużynowego » Polisa ubezpieczeniowa Hufca Poznań Rejon

Realizując uchwałę Komendy Chorągwi Wielkopolskiej, Komenda Hufca Poznań Rejon ubezpieczyła wszystkich członków Hufca polisą NNW. Polisa jest ważna w okresie od 12 czerwca 2017 roku do 11 czerwca 2018 roku. Wybrany został wariant 1 w wysokości sumy ubezpieczenia 24000 zł oraz zwrot kosztów leczenia do wysokości 3600 zł.

Polisą są obcjęci wszyscy członkowie Hufca, którzy opłacają podstawową składkę w macierzystych jednostkach (Hufcu, Szczepie, Ośrodku, Drużynach i Gromadach) oraz są wpisani do ewidencji e.zhp.pl (obowiązkiem tym są obciążeni osoby pobierające składki - przedewszystkim drużynowi). Polisa obejmuje wszystkie działania harcerskie takie jak: zbiórki, rajdy, obozy, półkolonie itp, w tym także dojście i powrót.

Zamieszczamy także instrukcję przekazaną przez dh Magdalenę Rurę, w jaki sposób zgłosić szkodę do PZU. Zwyczajowo robi to sam poszkodowany lub jego opiekun. Należy zwrócić uwage rodzicom iż Komenda Hufca może być proszona o potwierdzenie członkostwa w ewidencji e.zhp.pl lub o potwierdzenie okoliczności zdarzenia.

Poniżej dostępny skan polisy ubezpieczeniowej Hufca, oraz sposób zgłaszania szkody w PZU.