Organizacja zimowiska

Strefa Komendanta » Organizacja zimowiska

Zapraszam do zapoznania się z szczegółowym poradnikiem mającym na celu prawidłową i bezieczną organizację zimowiska.

Wybór miejsca:
Pierwszym krokiem jest prawidłowy wybór miejsca. Biorąc pod uwagę okres zimowy do wyboru mamy: Hotel lub inny obiekt świadczący usługi hotelarskie (np. schronisko), obekt okazjonalnie wykorzystywany do wypoczynku (np. szkoła, internat, remiza, dom parafialny itp). Pod względem wymagań obiekt musi spełniać następujące wymagania:

 • wymagania z zakresie ochrony przeciwpożarowej, właściciel obieky jest zobowiązany przedstawić opinę potwierdzającą spełnianie wymagań przeciwpożarowych, którą organizator wypoczynku dołącza do zgłoszenia wypoczynku w kuratorium,
 • wymagania higieniczno - sanitarne obiektu i terenu oraz żywienia uczestników,

 Szczegółowe wymagania higieniczno sanitarne obiektu znajdziecie tutaj.

Kadra wypoczynku:

Komendant wypoczynku - kierownik, wypoczynkiem może kierować:

 • dyrektor szkoły lub inne osoba zajmujące kierownicze stanowisko,
 • podharcmistrz lub przewodnik posiadający trzyletnie doświadczenie (od daty złożenia zobowiązania instruktorskiego) i ukończony kurs kierowników placówki wypoczynku,
 • inna osoba posiadające 3 letni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej, średnie wykształcenie i ukończone 18 lat,
 • musi posiadać zaświadczenie o niekaralności,
 • zadania komendanta wypoczynku dostępne tutaj.

Wychowawca wypoczynku:

 • nauczyciele, studenci których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu przeszkolenia,
 • osoby po ukończeniu kursu wychowawców kolonijnych, posiadające wykształcenie średnie,
 • instruktorzy harcerscy w stopniu przewodnika,
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK,
 • trenerzy i instruktorzy sportowi,
 • zadania wychowawcy wypoczynku, liczebność grup, odpowiedzialność cywilna, dostępne są tutaj.

Zadania dla pozostałej kadry dostępne tutaj.

Zgłaszanie wypoczynku w kuratorium.

Każda forma wypoczynku organizowana w czasie ferii zimowych podlega konieczności zgłoszenia w kuratorium. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line, zamieszczonego na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl a następnie złożenie wydruku tego formularza w formie papierowej - niezwłocznie, podpisane i ostęplowane przez organizatora wraz z załącznikami - poświadczonymi za zgodność z oryginałem, składamy w kuratorium oświaty, na terenie którego działa organizator. Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie, i dostarczony nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem zimowiska. UWAGA: Decyduje data wpływu lub dostarczenia do urzędu kancelarii urzędu.

Rodzaje formularzy zgłoszenia wypoczynku:

Dostępne formularze:

 • pierwszy formularz jest przeznaczony do rejestracji form wypoczynku, powyżej 5 dni lub powyżej 25 uczestników, wzór papierowy do przygotowania wniosku dostępny tutaj,
 • drugi formularz wypełniają organizatorzy oraganizujący wypoczynek do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników, lub wypoczynek poza granicami polski (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników), ten formularz dotyczy także organizatorów organizujących wypoczynek w miejscu zamieszkania (półkolonie itp), rejestracji podlegają również wyjazdy jednodniowe, wzór papierowy do przygotowania wniosku dostępny tutaj,

Należy pamiętać, aby podczas rejestracji wypoczynku przedstawić dokument, potwierdzający rejestrację zimowiska w Kuratorium. Kurator oświaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wersji papierowej, wydaje organizatorowi wypoczynku zaśwadczenie o rejestracji wypoczynku.

Szczegółowa instrukcja rejestracji w kuratorium dostępna tutaj.

Przewóz uczestników wypoczynku.

Ważnym aspektem organizacji zimowiska, jest organizacja przejazdu uczestników. Po szczegółówe instrukcje w tym zakresie zapraszam tutaj.