Organizacja przejazdu uczestników wypoczynku.

Strefa Komendanta » Organizacja zimowiska » Organizacja przejazdu uczestników wypoczynku.

Warunki techniczne jakie powinien spełniać autokar podczas przeowzu uczestników wypoczynku:

 • nie może nastąpić przekoroczenie dozwolonej liczby pasażerów, określonej w dowodzie rejestracyjnym autokaru,
 • organizator powinien uzyskać gwarancję przewoźnika, że autokar jest sprawny i bezpieczny,
 • autokar musi posiadać aktualne badanie techniczne, pierwsze badanie przeprowadza się rok po rejestracji autokaru, następnie co 6 miesięcy,
 • autokar musi posiadać: wyjście awaryjne oznaczone, do których dostęp nie jest utrudniony, dwie gaśnice, jedna blisko kierowcy, druga wewnątrz autokaru, apteczka pierwszej pomocy,
 • zalecane jest aby autokar był wyposażony: nagłośnienie z mikrofonem, sprawny system ogrzewania i klimatyzacji, pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, w przypadku gdy są zamontowane należy bezwzględnie je stosować,
 • autokar przewożocy dzieci i młodzież do 18 roku życia, oznacza się z przodu i tyłu kwadratową tablicą barwy żółtej z symbolem dzieci,

Obowiązki kierowcy:

 • mieć przy sobie i okazywać na żądanie: prawo jazdy kat D, dowód rejestracyjny pojazdu, dokument potwierdzający OC pojazdu,
 • kierujący autobusem podczas wsiadania i  wysiadania w odrębie jezdni, jest zobowiązany włączyć światła awaryjne, celem zwrócenia uwagi innych kierujących,
 • kierowcy podczas jazdy zabrania się: palenia tytoniu, jedzenia posiłków, korzystania z telefonu komórkowego trzymanego w ręce, otwierania drzwi w czasie jazdy,
 • w celu sprawdzenia stanu technicznego autokaru i kwalifikacji kierowcy można zwrócić się do policji lub Inspekcji Transportu Drogowego. Czas i miejsce kontroli należy umówić z kilkudniowym wyprzedzeniem,

Normy czasu obowiązujące kierowcę:

 Bezpieczne prowadzenie autokaru zależy od kondycji psychofizycznej kierowcy, aby zachować prawidłowe funkcje kierowcy, należy przestrzegać następujących norm czasu pracy kierowcy:

 • czas jazdy dziennej maksymalnie 9 godzin na dobę, dwa razy w tygodniu można zwiększyć do 10 godzin,
 • jeśli przejazd jest planowany na czas dłuższy niż 10 godzin, bezwzględnie musi być dwóch kierowców,
 • maksymalny czas przejazdu bez przerwy wynosi 4 godziny 30 min,
 • minimalna przerwa po 4,5 godzinnej jeździe wynosi 45 min, dopuszczone jest dzielenie przerwy, minimum 15 min, np. po 2 godz. jazdy przerwa 20 min, po następnych 2,5 godz. jazdy przerwa 25 min,
 • odpoczynek dzienny dobowy przy 1 kierowcy wynosi minimum 11 godz, dopuszczalne jest skrócenie czasu przerwy do 9 godzin, maksymalnie 3 razy w tygodniu,
 • odpoczynek dzienny dobowy przy 2 kierowcach wynosi minimum 8 kolejnych godzin, w trakcie postoju autokaru, w okresie 30 godzin wspólnego przebywania w pojeździe,