Obozy Ośrodka ZHP Buk

Aktualności » Obozy Ośrodka ZHP Buk

2015-07-07 22:50

W związku z informacjami zamieszczonymi na stronie Ośrodka ZHP Buk w Kuźnicy Brzeskiej i Rybojedzku, oraz pojawiającymi się pytaniami, Komenda Hufca ZHP Poznań Rejon oświadcza, że są to obozy poza strukturami Związku Harcerstwa Polskiego i nie podlegają kontroli naszej organizacji.