Misja


"I iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami
i będzie Bóg nad nami, i będzie Naród z nami.
I będziem szli jak hymny skroś wsi, skroś miast, polami,
I będziem równać w prawo Szarymi Szeregami."

Hufiec ZHP Poznań-Rejon jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek harcerskich.

Działa na terenie powiatu poznańskiego (miasta Lubonia, miasta Puszczykowa, miasta i gminy Buk, miasta i gminy Mosina, miasta i gminy Pobiedziska, miasta i gminy Stęszew, miasta i gminy Swarzędz, gminy Dopiewo, gminy Komorniki) oraz powiatu wrzesińskiego (miasta i gminy Nekla, miasta i gminy Pyzdry, miasta i gminy Miłosław, gminy Kołaczkowo).

Ma wieloletnią tradycję - początki jego działalności sięgają roku 1933.

Do jego zdań należy tworzenie warunków do działania podstawowych jednostek organizacyjnych przez:

  • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
  • wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
  • pozyskiwanie i motywowanie kadry instruktorskiej,
  • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
  • wspieranie gromad, drużyn i szczepów w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
  • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
  • współpracę z władzami lokalnymi,
  • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.