Jak założyć drużynę?

Strefa Drużynowego » Jak założyć drużynę?

W tym artykule zajmiemy się zakładaniem Gromady, Drużyny Harcerskiej krok po kroku, czyli od spraw formalnych do pozytywnego zakończenia okresu próbnego. Rozpoczniemy od tego, jakie warunki musi spełniać przyszły drużynowy:

 • musi mieć ukończone 16 lat,
 • jest instruktorem ZHP, w uzasadnionych przypadkach może to być osoba która ma otwartą próbę przewodnikowską,
 • ukończył kurs drużynowych metodyki odpowiedniej do prowadzonej przez siebie jednostki,
 • złoży pisemnne zobowiązanie do pełnienia funkcji,
 • podpisze z Komendantem Hufca umowę w sprawie pełnienia funkcji - forma umowy wolontariackiej,

Jak spełniamy już warunki, aby zostać drużynowym, należy na spotkanie z Komendantem Hufca, przygotować następujące dokumenty:

 • krótki wniosek o powołanie jednostki na okres próbny, wraz z określeniem numeru i nazwy jednostki (dobrze jest sprawdzić aktualny wykaz jednostek na stronie Hufca, tak aby nie powielać numeracji drużyn - dział środowiska Hufca),
 • program pracy jednostki na okres próbny (okres  próbny trwa od 2 do 6 miesięcy),
 • zobowiązanie do pełnienia funkcji, wzór dostępny na końcu artykułu,
 • umowa wolontariacka zostanie przygotowana przez Komendanta Hufca i zostanie podpisana na spotkaniu.
 • jeśli drużynowy jest niepełnoletni, zobowiązanie do funkcji podpisuje również opiekun (wzór na końcu artykułu), jeśli opiekun nie jest członkiem ZHP musi posiadać ubezpieczenie od OC w zakresie pełnienia obowiązków opiekuna.

Po złożeniu dokumentów i podpisaniu stosownych umów, Komendant Hufca w rozkazie ogłosi powołanie jednostki na okres próbny. W jakim okresie można spotkać Komendata Hufca, można śledzić na stronie Hufca, w dziale Dyżury Hufca. Jednostka w okresie próbnym przed numerem i nazwą używa określenia "próbna".

Drużyna może nawiązywać do tradycji jednostki rozwiązanej, przejąć jej tradycję i dalej kontynuować jej prace, przy czym nie zwalnia to z okresu próbnego.

Ważne jest również to, że funkcję drużynowego pełnimy z dniem podpisania zobowiązania, nabywając też przy tym pełnię praw i obowiązków wynikających z pełnienia funkcji statutowej.

Po mianowaniu na funkcję drużynowego, należy skontaktować się z administratorem danych ESHD dh Anetą Wawrzyniak (aneta.wawrzyniak@gmail.com, tel. 691-125-779) celem nabycia uprawnień i szkolenia w zakresie prowadzenie ewidencji ESHD.

Pozytywne warunki zakończenia okresu próbnego:

 • praca zgodna z odpowiednią metodyką - ocena na podstawie opini wystawionej przez właściwego Komendanta Ośrodka lub Szczepu,
 • pozytywna ocena realizacji programu w okresie próbnym - ocena na podstawie przesłanej relacji realizacji programu, wraz z uwagami co udało się zrealizować, osiągnać itp,
 • osiągnięcie minimalnego stanu liczebnego w ewidencji ZHP (liczebność gromady, drużyny wynosi z drużynowym 16 osób, w szczególnych przypadkach 12, liczebność drużyny wędrowniczej okeślono na 9 osób z drużynowym),
 • w przypadku drużyny wędrowniczej przedstawienie konstytucji drużyny,

 Zakończenie okresu próbnego, Komendant Hufca ogłosi w rozkazie.

 

Komentarze

Komentarz