III Otwarte Mistrzostwa Hufca Poznań Rejon w biegach na orientację

Aktualności » III Otwarte Mistrzostwa Hufca Poznań Rejon w biegach na orientację

2022-09-29 20:02

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku, zarówno zaawansowanych biegaczy jak i osoby początkujące. Zawody odbędą się na terenie Komornik, zarówno w ternie zabudowanym (umiarkowany ruch samochodowy) jak i w terenie leśnym. Każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje, na końcu znajduje się link do formularzu zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy. Impreza odbywa się przy wsparciu programu Rohis. 


Termin:Sobota, 26listopad 2022 roku, godz. 10:00.

Miejsce: Sala Piwnica, ul. Stawna 7/11, 62-052 Komorniki (Za ośrodkiem zdrowia).

Trasy:

 • Zuchowa: patrol w składzie 2-6 osób, przy czym w składzie musi być osoba pełnoletnia oraz minimum 1 osoba urodzona w roku 2013 lub młodszym (ok. 3 km). 

 • Rodzinna: partol w składzie 2-6 osób, bez ograniczeń wiekowych. 
 • Harcerska – rocznikowo 2010-2012, patrole 1-3 osobowe (ok. 4,5 km).
 • Starszoharcerskarocznikowo 2009-2007, start indywidualny (ok 6 km).
 • Wędrownicza i Instruktorska – rocznikowo od 2006 i starsi, start indywidualny (ok 7,5 km).

Miejsce: Bieg odbędzie się częściowo w terenie zabudowanym (umiarkowany ruch samochodowy) i częściowo w terenie leśnym.

Mapa: bieg na mapie do biegów na orientację, potwierdzanie punktów elektronicznie za pomocą systemu SportIdent.

Odpłatność:

 • trasa rodzinna / zuchowa - 15za każdą osobę w składzie patrolu,

 • pozostałe trasy – 20 zł za osobę,

 • odpłatność w dniu zwodów, prosimy o odliczoną kwotę.

Program:

 • godz. 9:00 – 10:30 Otwarte biuro zawodów, rejestracja zawodników,

 • godz. 9:30 Odprawa dla początkujących zawodników – nieobowiązkowa.

 • Godz. 10:00 Start pierwszego zawodnika.

 • Godz. 11:00 Start ostatniego zawodnika.

 • Godz. 13:00 Zamknięcie trasy.

 • Godz. 13:15 Podsumowanie zawodów, wręczenie pucharów i ogłoszenie wyników, losowanie nagród wśród uczestników zawodów.

Świadczenia: kolorowa mapa, numer startowy, słodki poczęstunek, owoce, kawa, herbata na mecie, medal dla każdego, puchary dla najlepszych, nagrody-upominki losowane wśród wszystkich uczestników którzy będą obecni na podsumowaniu zawodów.

Uczestnicy: Zawody są kierowane dla członków ZHP, weryfikacja odbędzie się poprzez system TIPI na podstawie arkusza zgłoszeń. W przypadku problemów z weryfikacją, w czasie rejestracji w biurze zawodów, trzeba będzie podać swój PESEL.

Organizator dopuszcza udział osób nie będących członkami ZHP, przy czym pucharem zostanie wyróżniona tylko osoba, która będzie najlepsza w danej kategorii.

Zgłoszenie: Poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na końcu artykułu. 

Termin zgłoszeń: mija w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 23:45.

Lista startowa: zostanie opublikowana na stronie hufca i przesłana email, najpóźniej w piątek25 listopada 2022 roku do godz. 21:00. Start będzie interwałowy.

Rywalizacja:

 • W kategoriach zuchowej i harcerskiej, przyznane zostaną puchary za 1-3 miejsce w rywalizacji, dodatkowo najlepszy patrol w składzie którego nie będzie zucha (w kategori zuchowej) lub harcerza(w kategorii harcerskiej) zostanie wyróżniony pucharem,

 • W kategorii starszoharcerskiej (rocznik 2007-2009), oraz wędrowniczej i instruktorskiej (rocznik 2006 i starsi), rywalizację będzie się odbywać z podziałem na kobiety i mężczyzn, dodatkowo najlepsze osoby nie będące członkami ZHP w swoich kategoriach zostaną wyróżnione pucharem.

O co chodzi w BNO (dla nie wtajemniczonych)?

Podczas biegu każdy otrzymuję mapę z naniesionymi punktami, które należy odnaleźć w terenie w możliwie najkrótszym czasie. Na mapie są objaśnienia lokalizacji punktów za pomocą piktogramów (w biurze zawodów będą dostępne oznaczenia poszczególnych piktogramów). Obowiązuje kolejność zaliczania punktów. Na stracie razem z mapą otrzymamy chipa, którym na punkcie będziemy potwierdzać swoją obecność. Na punkcie oprócz stacji będzie także lampion sygnalizujący lokalizację punktu. Na mecie odczytujemy chipa i otrzymujemy nasz wynik. Na tydzień przed zawodami będzie wydany komunikat techniczny, w którym znajdziemy więcej wyjaśnień na temat zawodów.

Komenda zawodów:

 • Komendant – phm. Przemysław Gładysiak

 • Sędzia główny – phm. Mateusz Rochowiak

 • Kierownik biura zawodów – phm. Monika Wujczak

 • Kierownik strefy startu – pwd. Piotr Ciecierski,

Informacji na temat zawodów udziela komendant: poznanrejon@zhp.pl 506-118-079.