Dyżury władz Hufca

Podajemy aktualny harmonogram dyżurów Hufca Poznań Rejon:

Dyżur Komendanta Hufca - przed każdą odprawą Komendy Hufca i Komendantów Ośrodków i Szczepów w godz. 17:30 - 18:30 oraz w czwartki lub wtorki w godz. 17:00 - 20:00 w następujących terminach:

  • 21 marzec 2017 r. godz. 17:30 - 18:30.
  • 28 marzec 2017 r. godz. 17:30 - 18:30.


Dyżur Skarbnika Hufca - przed każdą odprawą Komendy Hufca i Komendantów Ośrodków i Szczepów w godz. 17:00 - 18:00 oraz w czwartki lub wtorki w godz. 18:00 - 20:00 w następujących terminach:

  • 28 marzec 2017 r. godz. 17:30 - 18:30

Odprawa Komendy Hufca z Komendantami Ośrodków i Szczepów - we wtorki w godz. 19:30 - 21:00 w następujących terminach:

  • 28 marzec 2017 r. godz. 18:30 - 20:00.


Narada Komendy Hufca - w czwartki lub wtorki w godz. 19:30 - 21:00

  • 21 marzec 2017 r. godz. 18:30 - 20:00.