Dyskusja instruktorska - Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Aktualności » Dyskusja instruktorska - Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

2015-03-12 07:33

Dyskusja o Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim – jego roli i treści –  ma dzisiaj kluczowe znaczenie. Naszym zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania: Jakie wartości zawarte w Prawie są dziś najistotniejsze w działaniach wychowawczych harcerstwa? Jakie zapisy powinny się zmienić? Jakie punkty powinny być dodane lub usunięte z obecnego Prawa? Czy w ogóle te zmiany wprowadzać?

Realizując Uchwałę XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego w poprzednich miesiącach pracował powołany przez Przewodniczącego ZHP Zespół ds. redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Prace zespołu zakończyły się na początku tego roku przedłożeniem nowej redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

W imieniu Komendy Hufca oraz Zespołu Programowego zapraszam drużynowych, instruktorów oraz osoby zainteresowane pracą nad kształtem Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego na dyskusję instruktorską, która odbędzie się 26 marca 2014 roku o godz. 17:30 w siedzibie Hufca ZHP Poznań Rejon, w Poznaniu przy ul. Łukaszewicza 15. Zapraszam do pobrania materiałów do dyskusji.

Nie trzeba potwierdzać swojego udziału, wystarczyć przyjść i dołożyć swoją cegiełkę do prac nad ważnymi dla nas sprawami.

 

Komentarze

Komentarz